Європейський Союз

Європейський Союз

Політика якості ЄС

Політика якості ЄС спрямована на захист назв конкретних продуктів, що мають унікальні характеристики, пов’язані з географічним місцем їхнього походження, а також традиційних способів виробництва.

Назви продуктів можуть бути зареєстровані як географічне зазначення, якщо вони мають зв’язок з місцем їхнього виробництва. Географічні зазначення дозволяють споживачам довіряти та відрізняти якісні продукти на ринку, а також допомагають виробникам краще продавати свою продукцію.

Інші схеми якості ЄС акцентують увагу на традиційному виробничому процесі або продуктах, виготовлених у складних природних зонах, таких як гори чи острови (найвіддаленіші регіони ЄС).

Отже, політика якості ЄС охоплює:

 • географічні зазначення
 • традиційні гарантовані особливості
 • гірські та острівні продукти

Географічні зазначення

Географічні зазначення встановлюють права інтелектуальної власності на конкретну продукцію, якість якої пов’язана із місцем виробництва.
Система географічних зазначень ЄС включає:

 • PDO – Protected Designation of Origin – lзахищена назва місця походження (харчові продукти та вино)
 • PGI – Protected Geographical Indication – захищене географічне зазначення (харчові продукти та вина)
 • GI – Geographical Indication – географічне зазначення (спиртні напої та ароматизовані винні продукти).

Protected Geographical Indication (PGI) – захищене географічне зазначення: принаймні один етап виробництва, під час якого продукт здобув свою особливу якість (виготовлення, переробка, приготування), має відбуватися у межах певної географічної території, втім, усі використані інгредієнти необов’язково повинні надходити з цього географічного місця.

Protected Designation of Origin (PDO) – захищена назва місця походження: усі етапи виробництва мають відбуватися у межах певної території, зокрема всі інгредієнти повинні надходити саме з визначеної географічної території, за винятком вторинних (наприклад, таких як сіль або інші інгредієнти чи ресурси, які не можна отримати та/або ніколи не отримувалися у регіоні).

Товари з PDO та PGI маркуються спеціальними символами:

Protected Geographical Indication (PGI)

Protected Geographical Indication (PGI)

Використовується для:

 • сільськогосподарської продукції, харчових продуктів,
 • вин та інших продуктів виноградарства,
 • ароматизованих винних продуктів,
 • спиртних напоїв.

Виробники зобов’язані наносити символ на харчові продукти та сільськогосподарську продукцію

На вина, спиртні напої, ароматизовані винні продукти символ наноситься виробниками за бажанням.

Protected Designation of Origin (PDO)

Protected Designation of Origin — захищена назва місця походження. Використовується для:

 • сільськогосподарської продукції, харчових продуктів
 • вин

Виробники зобов’язані наносити символ на харчові продукти та сільськогосподарську продукцію.

На вина символ наноситься виробниками за бажанням. Символ PDO є доволі рідким явищем на етикетках вин.

Традиційні гарантовані особливості

На відміну від географічних зазначень, що ідентифікують товар, особливі якості якого зумовлені його географічним походженням, Traditional speciality guaranteed – TSG (традиційні гарантовані особливості) не пов’язані з певним географічним походженням і ідентифікують виключно харчові продукти (або сільськогосподарську продукцію), що вироблена за традиційними рецептами з застосуванням традиційних методів. На відміну від географічних зазначень, традиційні гарантовані особливості не є об’єктом інтелектуальної власності.

Traditional speciality guaranteed (TSG) – традиційна гарантована особливість

Для виробництва використовуються традиційні інгредієнти та/або традиційні технології виробництва, що існували протягом не менше 30 років.

Traditional speciality guaranteed (TSG)

Traditional speciality guaranteed (TSG) – традиційна гарантована особливість.

Використовується для сільськогосподарської продукції, харчових продуктів.

Виробники зобов’язані наносити символ на харчові продукти та сільськогосподарську продукцію, а от на вина – за бажанням.

Гірський продукт

Термін «гірський продукт» підкреслює особливості продукту, виготовленого в гірських районах зі складними природними умовами. Визнання за певними продуктами статусу «гірський продукт» є перевагою як для фермерів, так і для споживачів. Це дозволяє фермерам краще продавати продукт на ринку, але також гарантує, що певні його характеристики будуть зрозумілими для споживача.

Гірськими продуктами є продукти, сировина (корми для тварин якщо йдеться про продукти тваринництва) для яких походять з гірських районів. Переробка гірських продуктів також має здійснюватися на гірських ділянках.

Гірськими продуктами визнаються харчові продукти та сільськогосподарська продукція.

Продукт найвіддаленіших регіонів ЄС

Сільське господарство в найвіддаленіших регіонах ЄС стикається з труднощами через віддаленість та розташування. На островах, що спричиняє складні географічні та метеорологічні умови. Для забезпечення більшої обізнаності про сільськогосподарську продукцію з найвіддаленіших регіонів ЄС (заморські департаменти Франції – Гваделупа, Французька Гвіана, Реюньон та Мартініка – та Азорські острови, Мадейра та Канарські острови) було створено спеціальний логотип.

© 2022 - Географічні зазначення України created by – rvv.studio