Українське законодавство

Українське законодавство
 1. Закон України «Про правову охорону географічних зазначень»
 2. Для яких товарів можуть реєструватися географічні зазначення та назви місця походження
 3. Розвиток українського законодавства
 4. Підстави для відмови у наданні правової охорони географічному зазначенню
 5. Хто має право на реєстрацію географічного зазначення в Україні

Закон України «Про правову охорону географічних зазначень» (в редакції 20 вересня 2019 року) є базовим в сфері ГЗ

Закон запровадив поняття: «географічне зазначення», «назва місця походження» та врегулював відносини, що виникають в сфері використання та захисту ГЗ. Закон встановлює, що особливості підготовки до реєстрації, використання та захисту географічних зазначень щодо сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв, а також контролю щодо таких географічних зазначень визначатимуть окремими законами.

Закон України «Про правову охорону географічних зазначень»
Стаття 1

Географічне зазначення – найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим географічним місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або перероблення, та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території.

Назва місця походження товару – вид географічного зазначення, який означає найменування, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та який має особливі якості або властивості, виключно або головним чином зумовлені конкретним географічним середовищем з притаманними йому природними і людськими факторами, і всі етапи виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюються на визначеній географічній території.

Наразі у Верховній Раді України зареєстровані такі законопроєкти, прийняття яких створить належну законодавчу базу в сфері ГЗ:

1) «Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів»

2) «Про географічні зазначення спиртних напоїв»

3) Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про виноград та виноградне вино”

Наразі відсутність спеціального законодавства пригальмовує реєстрацію географічних зазначень в Україні.

За даними Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів в Україні зареєстровано тільки 20 українських географічних зазначень.

Тільки 4 географічні зазначення (Гуцульська коров’яча бриндза, Мелітопольська черешня, Петриківський розпис та Кролевецькі рушники) зареєстровані після набуття чинності нової редакції Закону України «Про правову охорону географічних зазначень». В попередній редакції Закону було встановлено, що правова охорона зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товару (КЗПТ) хоча і надається безстроково (ст. 6), втім свідоцтво на право використання КЗПТ було чинним протягом 10 років від дати подання заявки на реєстрацію цього права (ч.4 ст.15).

Щодо більшості зареєстрованих географічних зазначень України дія свідоцтв, що посвідчували право на використання КЗПТ завершилась ще до набуття чинності нової редакції Закону.

Для порівняння, у Європейському Союзі, за даними Реєстру eАmbrozia, зареєстровано 3232 географічних зазначення держав-членів ЄС.

За кількістю зареєстрованих ГЗ лідирують Італія (873), Франція (748), Іспанія (359), Греція (275), Португалія (191), Німеччина (173). В Угорщині, наприклад, зареєстровано 78 географічних зазначень, в Румунії – 71, Чехії – 43, Польщі – 36. Більшість географічних зазначень зареєстровані для алкогольних напоїв: вин, ароматизованих винних продуктів та спиртних напоїв. Як бачимо, за кількістю зареєстрованих ГЗ Україна відстає від провідних європейських країн.

Втім ні в кого немає сумнівів, що для значної кількості українських харчових продуктів, вин, спиртних напоїв, тощо можуть і мають бути зареєстровані ГЗ та назви місця походження. Українські товари з ГЗ мають значний потенціал на вибагливому європейському ринку.

ЄС готовий надавати правову охорону географічним зазначенням України, якщо порядок реєстрації (разом із підготовкою і погодженням специфікації), використання та захист ГЗ відбуватиметься згідно з нормами права, що гармонізовані із законодавством ЄС у цій галузі. Неодмінною умовою реєстрації та захисту географічних зазначень України в ЄС є забезпечення контролю відповідності товарів із географічним зазначенням вимогам специфікацій.

Поступове наближення українського законодавства до законодавства ЄС і запровадження у національне законодавство про правову охорону географічних зазначень європейських стандартів спростить доступ українських товарів з ГЗ до ринку ЄС і дозволить українським виробникам повною мірою скористатися перевагами поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС.

Хто має право на реєстрацію географічного зазначення в Україні

Право на реєстрацію географічного зазначення мають:

1. Об’єднання осіб, які у зазначеному географічному місці виробляють товар та/або видобувають, та/або переробляють сировину для товару, особлива якість, репутація чи інші характеристики якого зумовлені цим географічним місцем. Таким об’єднанням осіб є асоціації виробників певного товару (наприклад, Асоціація виробників традиційних карпатських високогірних сирів);
2. Одна фізична або юридична особа якщо: вона є єдиним виробником, який у певному географічному місці виробляє товар та/або видобуває, та/або переробляє сировину для товару, та бажає подати заявку на реєстрацію географічного зазначення; географічна територія, на якій здійснюється виробництво (видобування) та/або переробка, та/або приготування товару, має характеристики, які істотно відрізняються від прилеглих територій, або характеристики товару відрізняються від товарів, вироблених на прилеглих територіях.

Для яких товарів можуть реєструватися географічні зазначення та назви місця походження?

Географічне зазначення:

 • сільськогосподарська продукція
 • харчові продукти, вина та інші продукти виноградарства, ароматизовані винні продукти, спиртні напої

Назва місця походження:

 • сільськогосподарська продукція, харчові продукти, вина

Підстави для відмови у наданні правової охорони географічному зазначенню

Правовій охороні географічного зазначення можуть завадити такі чинники:

 • конфлікт з наявною торговельною маркою (географічне зазначення є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, права на яку визнані в Україні, якщо, зважаючи на репутацію, популярність і тривалість використання цієї торговельної марки, така правова охорона може ввести в оману споживачів щодо справжності товару);
 • географічне зазначення стало видовою назвою.

Видовою є назва товару, яка хоча і є назвою географічного місця, в якому товар цього виду вироблявся та/або перероблявся, але перетворилася на загальновживану назву певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження, зокрема й похідні від такої назви; існування омонімічного географічного зазначення (географічні зазначення, які пишуться або вимовляються однаково, але ідентифікують товари, що походять з різних місць, зазвичай з різних країн.

Такі географічні зазначення можуть співіснувати, але за певних умов:

 • географічне зазначення є назвою сорту рослин чи породи тварин (у правовій охороні можуть відмовити, якщо географічне зазначення є назвою сорту рослин чи породи тварин і тому може ввести споживача в оману щодо фактичного походження продукту);
 • відсутність правової охорони у країні походження (для географічних зазначень інших держав).
© 2022 - Географічні зазначення України created by – rvv.studio